Tako Medicinska fakulteta kot tudi Univerza v Mariboru sta za eno izmed glavnih prihodnjih razvojnih osi izbrala temo aktivnega in varnega staranja.

INFORMACIJSKI ATLAS PALIATIVNE OSKRBE

Informacijski atlas omogoča uporabnikom vpogled v organizacijsko strukturo in možnosti pomoči na področju paliativne oskrbe. Atlas je prosto dostopen na spletu in vključuje zavode in ustanove, ki nudijo paliativno oskrbo na ozemlju Republike Slovenije.

LAST AID - ZA INŠTRUKTORJE

Tečaj za izobraževanje inštruktorjev za program »Zadnja pomoč« (Last Aid): Naslednji tečaj za LAST AID za inštruktorje bo 18. marec 2021 ob 16.uri na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru (oziroma ONLINE). Prijava in več informacij: Tečaj za izobraževanje.

LAST AID 2. MEDNARODNI KONGRES, MARIBOR

Inštitut za paliativno oskrbo je v soorganizaciji Medicinske fakultete UM 30. 10. 2020 organiziral LAST AID 2. mednarodni kongres. Na kongresu so se predstavili predstavniki posameznih držav. Objavljamo povzetke predavateljev.

ZA BOLJŠO KAKOVOST ZADNJEGA ŽIVLJENJSKEGA OBDOBJA

IZOBRAŽEVANJA & DOGODKI

Izvajanje podiplomskih tečajev in izobraževanj iz področja paliativne oskrbe.

UČNE VSEBINE

Pripravljanje in izvajanje učnih vsebin v okviru obstoječih programov.

AKTIVNO RAZISKOVANJE

Aktivno raziskovanje na področju paliativne medicine in oskrbe.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Informacijski atlas paliativne oskrbe v Republiki Sloveniji.