Posavska regija

Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Obseg dela:
• Izvaja paliativno oskrbo po programu dela ambulante družinske medicine in v skladu s splošnim dogovorom za tekoče leto (ZZZS).
• Patronažna služba izvaja paliativno zdravstveno nego na terenu po pisnem naročilu – delovni nalog osebnega zdravnika. Izvajamo vso zdravstveno nego, ki jo paliativni bolnik potrebuje.

Kontakt:
Telefon: 07 4991 400
Telefon-Tajništvo: 07 4991 449
Fax: 07 4991 450
Elektronska pošta: info@zd-brezice.si
Spletna stran: https://www.zd-brezice.si/kontakti.html

Zdravstveni dom Krško, Cesta krških žrtev 132, 8270 Krško

Zdravstveni dom Krško
Cesta krških žrtev 132, 8270 Krško

Obseg dela:
• Izvaja paliativno oskrbo po programu dela ambulante družinske medicine in v skladu s splošnim dogovorom za tekoče leto (ZZZS).
• Patronažna služba izvaja paliativno zdravstveno nego na terenu po pisnem naročilu – delovni nalog osebnega zdravnika. Izvajamo vso zdravstveno nego, ki jo paliativni bolnik potrebuje.

Kontakt:
Telefon.: 074 88 0200
Fax.: 074 880 228
Elektronska pošta: uprava@zd-krsko.si
Spletna stran: http://www.zd-krsko.si/

Zdravstveni dom Litija, Partizanska pot 8a, 1270 Litija

Zdravstveni dom Litija
Partizanska pot 8a, 1270 Litija

Obseg dela:
• Izvaja paliativno oskrbo po programu dela ambulante družinske medicine in v skladu s splošnim dogovorom za tekoče leto (ZZZS).
• Patronažna služba izvaja paliativno zdravstveno nego na terenu po pisnem naročilu – delovni nalog osebnega zdravnika. Izvajamo vso zdravstveno nego, ki jo paliativni bolnik potrebuje.

Kontakt:
Telefon: 01-8900 -400
Fax: 01-8900-423
Elektronska pošta: zd.litija@siol.net
Spletna stran: http://www.zd-litija.si/

Zdravstveni dom Radeče, Ulica OF 8, 1433 Radeče

Zdravstveni dom Radeče
Ulica OF 8, 1433 Radeče

Obseg dela:
• Izvaja paliativno oskrbo po programu dela ambulante družinske medicine in v skladu s splošnim dogovorom za tekoče leto (ZZZS).
• Patronažna služba izvaja paliativno zdravstveno nego na terenu po pisnem naročilu – delovni nalog osebnega zdravnika. Izvajamo vso zdravstveno nego, ki jo paliativni bolnik potrebuje.

Kontakt:
Telefon: (03) 568 02 00
Fax: (03) 568 02 02
E-mail: tajnistvo@zd-radece.si
Spletna stran: https://www.zd-radece.si/

Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Zdravstveni dom Sevnica
Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Obseg dela:
• Izvaja paliativno oskrbo po programu dela ambulante družinske medicine in v skladu s splošnim dogovorom za tekoče leto (ZZZS).
• Patronažna služba izvaja paliativno zdravstveno nego na terenu po pisnem naročilu – delovni nalog osebnega zdravnika. Izvajamo vso zdravstveno nego, ki jo paliativni bolnik potrebuje.

Kontakt:
Telefon: 07 81 61 500
Elektronska pošta: tajnistvo@zd-sevnica.si
Spletna stran: https://www.zd-sevnica.si/