Gorenjska regija

Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

Obseg dela:
• Izvaja paliativno oskrbo po programu dela ambulante družinske medicine in v skladu s splošnim dogovorom za tekoče leto (ZZZS).
• Patronažna služba izvaja paliativno zdravstveno nego na terenu po pisnem naročilu – delovni nalog osebnega zdravnika. Izvajamo vso zdravstveno nego, ki jo paliativni bolnik potrebuje.

Kontakt:
Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
Elektronska pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si
Spletna stran: https://www.ozg-kranj.si/