“Za boljšo kakovost zadnjega življenjskega obdobja – LASTAID”

“Za boljšo kakovost zadnjega življenjskega obdobja – LASTAID” Spoprijemanje z neozdravljivo boleznijo in soočanje s smrtjo sta težki življenjski izkušnji. Bolniki se srečajo z boleznijo, trpijo njene posledice, čutijo strah in se začnejo spreminjati. Slednjič se morajo sprijazniti z dejstvom, da ne bodo nikoli več ozdraveli. Njihovi družinski člani se spoprijemajo z zdravstveno nego, psihološko…

Orodje SPICT – Kriteriji za vključitev v paliativno oskrbo

Vprašanje presenečenja: Lečeči zdravnik ne bi bil presenečen, če bolnik umre v šestih mesecih ali 12 mesecih. Nato ustreznost vključitve v PO oceni še z orodjem SPICT. Bolnik je primeren za vključitev v PO, če se pri njem prepozna vsaj en kazalnik orodja SPICT. Splošni SPICT kazalniki: Nenačrtovan sprejem v bolnišnico. Stanje zmogljivosti bolnika je…

Dodatna znanja iz paliativne oskrbe »Korak za korakom«?

Kakšno izobraževanje so Dodatna znanja iz paliativne oskrbe »Korak za korakom«? 60 – urno podiplomsko izobraževanje, ki je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Kako se izobraževanje izvaja? Izobraževanje poteka v šestih dneh (treh dvo-dnevnih sklopih, medsebojno ločenih po nekaj tednov). Del izobraževanja poteka v okviru predavanj, ostali del v obliki domačega dela (branja priporočene…