Photo by Brian McGowan on Unsplash

Priporočila za paliativno obravnavo (terapijo) bolnikov/-ic s COVID-19

Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe na svojih spletnih straneh objavlja Priporočila za paliativno obravnavo (terapijo) bolnikov/-ic s COVID-19. Ob upoštevanju praktičnih navodil pri oskrbi umirajočih v obdobju pandemije s COVID-19 objavljamo prispevek Handlungsempfehlung zur Therapie von Patientinnen mit COVID-19 aus palliativmedizinischer Perspektive (za Nemško društvo za paliativno medicino: Delis S, Nehls W, Maier BO,…