[:sl]

Ustanovni akt

Pred Evropo in celotnim zahodnim svetom so časi dolge negotove starosti. K temu ni pripomogla zgolj finančna kriza, temveč je slednje rezultat izredno slabe trenutne in napovedane demografske strukture prebivalstva.

S starostjo se vse bolj izrazijo ti. neprenosljive bolezni (non-communicable diseases), ki so pogosto kronične in neozdravljive. Medtem ko se s samimi boleznimi ukvarjajo različne veje medicine in sorodnih ved, sta paliativna medicina in oskrba tisti, ki v ospredje postavljata bolnike in njegove bližnje z napredovanimi neozdravljivimi boleznimi. Namen področja je tako dvig kakovosti življenja kot tudi uvajanje novih pristopov k zgodnjemu odkrivanju ter primerni oskrbi bolnikov.

V nadaljevanju dokumenta je podana utemeljitev vloge, osnovno delovanje in struktura inštituta.

Dokumenti

Ustanovni akt in Predlog za ustanovitev inštituta

Tako Medicinska fakulteta kot tudi Univerza v Mariboru sta za eno izmed glavnih prihodnjih razvojnih osi izbrala temo aktivnega in varnega staranja. Ker sta paliativna medicina in oskrba vsekakor ključni pri omenjenem, si na Medicinski fakulteti prizadevamo narediti korak dlje k lažjemu uresničevanju omenjene razvojne osi.

Ustanovni akt in Predlog za ustanovitev »Inštituta za paliativno medicino in oskrbo«

Organigram

Inštitut vodi predstojnik, ki ga imenuje dekan na predlog sodelavcev inštituta.

Inštitut ima strokovni svet, katerega delo koordinira vodja strokovnega sveta. Vodjo strokovnega sveta in člane (iz posameznik strokovnih področij po en član) imenuje predstojnik inštituta. Strokovni svet bo organizacijsko telo, ki bo verificiralo predloge procesov in postopkov v zdravstvenem sistemu.

V inštitutu sodelujejo predstavniki Univerze v Mariboru, Univerze v Ljubljani, Univerze na Primorskem, Visokih šol za zdravstveno nego, Univerzitetnih kliničnih centrov, , Zdravstvenih zavodov, Socialnovarstvenih zavodov, Slovenskega zdravniškega društva, Zdravniške zbornice Slovenije ter drugih sorodnih inštitucij.

Za več informacij: Organigram inštituta.

Kontaktirajte nas

Veseli bomo vaših mnenj, predlogov in vprašanj v povezavi s paliativno oskrbo v Sloveniji.

Pošlji

[:]