[:en]

Tako Medicinska fakulteta kot tudi Univerza v Mariboru sta za eno izmed glavnih prihodnjih razvojnih osi izbrala temo aktivnega in varnega staranja.

IZOBRAŽEVANJE

Izvajanje podiplomskih tečajev in izobraževanj.

UČNE VSEBINE

Pripravljanje in izvajanje učnih vsebin v okviru obstoječih programov.

AKTIVNO RAZISKOVANJE

Aktivno raziskovanje na področju paliativne medicine in oskrbe.

NOVICE IN OBJAVE

[:sl]

Tako Medicinska fakulteta kot tudi Univerza v Mariboru sta za eno izmed glavnih prihodnjih razvojnih osi izbrala temo aktivnega in varnega staranja.

Last AID

Last AID za inštruktorje

Naslednji tečaj za LAST AID za inštruktorje bo 18. marec 2021 ob 16.uri na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru (oziroma ONLINE).

Prijava in več informacij: Tečaj za izobraževanje.

IZOBRAŽEVANJE

Izvajanje podiplomskih tečajev in izobraževanj.

UČNE VSEBINE

Pripravljanje in izvajanje učnih vsebin v okviru obstoječih programov.

AKTIVNO RAZISKOVANJE

Aktivno raziskovanje na področju paliativne medicine in oskrbe.
Razvoj celostne paradigme vzgoje, vzgojno-izobraževalnega procesa v povezavi s kakovostjo življenja in duševnim zdravjem.
Preberi več
Raziskovalni projekt sestavljajo posamezne delovne faze in mejniki, ki so definirani z raziskovalnimi in aplikativnimi cilji.
Preberi več
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Alma Mater Europaea, Mednarodni inštitut za psihoterapijo in uporabno psihologijo.
Preberi več
[:]