Tako Medicinska fakulteta kot tudi Univerza v Mariboru sta za eno izmed glavnih prihodnjih razvojnih osi izbrala temo aktivnega in varnega staranja.

IZOBRAŽEVANJE

Izvajanje podiplomskih tečajev in izobraževanj.

UČNE VSEBINE

Pripravljanje in izvajanje učnih vsebin v okviru obstoječih programov.

AKTIVNO RAZISKOVANJE

Aktivno raziskovanje na področju paliativne medicine in oskrbe.